Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Diagnosecentrum voor Autismespectrumstoornissen - DIASS

Diagnosecentrum voor Autismespectrumstoornissen - DIASS

Wat bieden ze?

Multidisciplinair diagnostisch onderzoek
Het onderzoek is autismespecifiek. Dit betekent dat er minstens een vermoeden van ASS aanwezig moet zijn om de diagnostische cyclus te doorlopen. Bij aanmelding zal een maatschappelijk medewerker samen met u nagaan of er sprake kan zijn van een vermoeden ASS. Zij zal u ook verder informeren over hoe het diagnostisch traject zal verlopen en wanneer het zou kunnen starten.
Het onderzoek is daarnaast interdisciplinair: het omvat minstens een luik anamnese (= grondige uitklaring van de vragen/problemen waarmee u zich aanmeldt), een psychologisch luik en een medisch-psychiatrisch luik. Het onderzoek is ten slotte differentieel-diagnostisch, dat wil zeggen dat zij ook het voorkomen van eventueel andere stoornissen (bv. verstandelijke beperking, ADHD, psychiatrische stoornis, persoonlijkheidsstoornis, enz.) onderzoeken.

De resultaten van het onderzoek worden uitgebreid met jou besproken tijdens een eind-/adviesbespreking met de psychologisch medewerker en je ontvangt ook een uitgebreid schriftelijk verslag met daarin ook een handelingsplan.

Ongeveer 10 weken na de eind-/adviesbespreking contacteren zij je opnieuw om te horen of je nog vragen of bemerkingen heeft. De organisatie functioneert in netwerken en de medewerkers hebben grote kennis van de sociale kaart in West-Vlaanderen.

De afspraken met de maatschappelijk medewerker en met de psychologisch medewerker gaan door in de centrale uitvalsbasis in Roeselare, maar kunnen ook dichter bij jouw woonplaats (in West-Vlaanderen) plaatsvinden indien mobiliteit voor jou een probleem vormt. De concrete afspraken hieromtrent worden gemaakt met de maatschappelijk medewerker die jouw onderzoek opvolgt.
Het medisch/psychiatrisch luik vindt plaats in de praktijk van een van de artsen die verbonden zijn aan DIASS.

Je mag rekenen op 2 tot 3 contactmomenten per discipline, wat betekent dat een volledig diagnostisch proces gemiddeld 6 à 9 afspraken met zich meebrengt. Hiervan kan afgeweken worden, zij werken op maat.

Meldpunt en informatiecentrum i.v.m. autismeproblematiek bij volwassenen
Alle mogelijke vragen en opmerkingen met betrekking tot autisme bij volwassenen worden verzameld. Het team zoekt mee naar antwoorden op jouw vragen.

Kosten
De dienstverlening wordt bijna kosteloos aangeboden met uitzondering van de consultaties bij de arts (remgeld).

Voor wie?

  • Je woont in Vlaanderen.
  • Je bent 18 jaar oud bij de opstart van het onderzoek (je kan dus voor de leeftijd van 18 jaar al aanmelden)
  • Volwassenen met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis en/of aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) en/of verstandelijke beperking die nood hebben aan een gespecialiseerde diagnostische uitklaring van de problematiek.
  • Volwassenen met een autismespectrumstoornis, ADHD en/of verstandelijke beperking die nood hebben aan advies op een of meerder levensdomeinen.

Hoe aanmelden?

Je belt naar 0499/517.331 (elke werkdag van 9u tot 12u), mailt naar diass@wvcb.be of gebruikt het aanmeldingsformulier op de website www.wvcb.be. Je kan bellen buiten deze contacturen en een boodschap inspreken, dan contacteren ze jou zo vlug mogelijk terug.

Meer informatie

DIASS

Tel. 0499/517.331 (elke werkdag van 9u tot 12u)
E-mail: diass@wvcb.be
Website: www.wvcb.be

Thema's: Diagnostiek, Adressen zoeken