Participate!
Menu

Logopedie

Wat is het?

De taak van een logopedist bestaat in het opsporen, onderzoeken en behandelen van allerlei stoornissen op gebied van spraak, taal, stem en gehoor en in het optimaal leren gebruiken van deze basisfuncties. De logopedist houdt zich ook bezig met de werking van de mond, lippen, tong en de spieren die nodig zijn om klanken te maken of woorden te vormen. Ook problemen met slikken (eten en drinken) en ademhaling worden door logopedisten behandeld.

Logopedie vormt eveneens een hulpverlening bij communicatiebeperkingen. Communicatie is meer dan praten alleen: taal, spraak, lezen, schrijven, gebaren, liplezen, ondersteunende communicatiesystemen…

Kosten
Als je beroep doet op een geconventioneerde logopedist dan betaal je een honorarium dat door het RIZIV wordt vastgelegd. Tarieven (1 januari 2014):

 • Logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag: 30,87 euro per 30 minuten onderzoek.
 • Behandelsessie van 30 minuten: 22,05 euro.
 • Behandelsessie van 60 minuten: 44,11 euro.

Een normale terugbetaling door je ziekenfonds is ongeveer 75% van het honorarium. Wanneer je recht hebt op een verhoogde terugbetaling krijg je ongeveer 90% terugbetaald.

Krijg je een negatief advies van de geneesheer-specialist dan bieden de meeste ziekenfondsen binnen de aanvullende verzekering een beperktere tussenkomst aan voor logopediebehandelingen.

Voor wie?

 • Mensen die moeite hebben met communiceren.
 • Mensen die moeite hebben met de verwerking van zintuiglijke prikkels.
 • Mensen die een alternatieve vorm van communicatie nodig hebben.
 • Mensen die problemen hebben met het innemen van voeding.
 • Mensen met vloeiendheidsstoornissen (stotteren, broddelen of spreekvrees).

Hoe aanmelden?

Sommige logopedisten werken in dienstverband (bijvoorbeeld ziekenhuis, school, internaat, centrum voor ambulante revalidatie). Andere werken op zelfstandige basis en komen al dan niet aan huis.

Om een terugbetaling van je ziekenfonds te krijgen als je beroep wilt doen op een logopedist in een privépraktijk, volg dan deze procedure:

 • Ga naar een geneesheer-specialist (neus-keel-oorarts, kinderarts, psychiater, …) en vraag naar een medisch voorschrift voor een logopedisch bilan (onderzoek met schriftelijk verslag).
 • Maak een afspraak met een logopedist voor het logopedisch bilan.
 • Maak opnieuw een afspraak met een geneesheer-specialist. Op basis van het bilan beslist de geneesheer-specialist of een logopedische behandeling nodig is. Zo ja, dan schrijft hij je een voorschift. Voor langdurige behandelingen (> 1 jaar) schrijft men meteen ook een evolutiebilan voor.
 • Bezorg het volledige aanvraagdossier aan je ziekenfonds, dit bevat:
  • Voorschift geneesheer-specialist voor logopedisch bilan;
  • Aanvraag voor terugbetaling (afgeleverd door de logopedist);
  • Het verslag van het logopedisch bilan (afgeleverd door logopedist);
  • Het voorschift van de geneesheer-specialist voor de logopediebehandeling.

Meer informatie

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)

Belseledorp 106 B
9111 Belsele
Tel.: 03 72 21 200
E-mail: info@vvl.be
Website: www.vvl.be

Een logopedist kan je vinden via:

Vlaamse Verenging voor Logopedisten www.vvl.be
www.logopedist-info.be
Je huisarts
Ziekenfonds
Telefoongids

Op zoek naar ervaringen?

Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Vereniging Autisme of bel naar de Autismetelefoon 078 152 252.

Thema's: Financiƫle steun, Adressen zoeken, Ontwikkeling stimuleren, Crisis: accent op preventie

Terug naar resultaten