Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Psychiatrisch ziekenhuis

Psychiatrisch ziekenhuis

Wat is het?

Een psychiatrische ziekenhuis of centrum biedt diagnostiek, advies, (crisis)opvang en behandeling aan personen met psychische problemen. Het aanbod van de psychiatrische ziekenhuizen kan verschillen. Mogelijk zorgaanbod:

Ambulante begeleiding (poliklinische raadpleging)
Je kan er terecht voor een psychiatrische raadpleging bij een (kinder)psychiater, psycholoog of orthopedagoog met ondermeer een vraag naar diagnostiek, kortdurende therapeutische ondersteuning, opvolging medicatie, behandeladvies, nagaan of opname wenselijk is … .
Je hebt een afspraak nodig en voor een raadpleging wordt een door het RIZIV vastgestelde consultatietarief aangerekend. Je hebt doorgaans een verwijsbrief van je behandelende arts (huisarts of kinderarts) nodig.

Residentiële begeleiding (opnamedienst)
Residentieel wil zeggen dat er opvang is zowel dag als nacht en dit kan elke dag, 7 dagen op 7. Gespecialiseerde afdelingen kunnen samengesteld zijn op basis van leeftijd, mentaal ontwikkelingsniveau, aard van de problemen, … Men verblijft doorgaans eerst in een opname- of observatieafdeling om een duidelijk beeld te krijgen van het functioneren en de nood aan ondersteuning. Tegelijk wordt gestart met de therapeutische behandeling. De ouders (of vervangende verzorgers) blijven nauw betrokken bij het gehele proces van opname en verblijf.

Crisisopvang
Men kan zich aanmelden in geval van een acute psycho-sociale problematiek. Men kan er slechts enkele dagen verblijven. De begeleiding is gericht op het tot rust brengen van de persoon in nood en op crisisbegeleiding van de familie en/of omgeving.

Dagopvang (dagkliniek)
Dagopvang of dagkliniek is een vorm van intensieve ambulante psychiatrische behandeling. De cliënt overnacht er dus niet. Na een volledige opname kan dagopvang verder aanvullende behandeling verzorgen. Dagopvang kan een voorbereiding zijn op de terugkeer naar huis.

Nachtopvang (nachtkliniek)
Na een volledige opname kan een overstap naar nachtbehandeling nodig zijn. De cliënt kan overdag werken of studeren en ’s avonds en ’s nachts in het ziekenhuis verblijven.

Nabehandeling
Na een opname bestaat de mogelijkheid tot nabehandeling, een therapeutische behandeling van enkele uren per week.

Kosten
De mutualiteit betaalt een deel rechtstreeks aan het ziekenhuis. Uw persoonlijke bijdrage is het remgeld. Dit bedrag is afhankelijk van uw statuut bij de mutualiteit. Sommige kosten zijn niet inbegrepen in een verpleegdagprijs, bijvoorbeeld kosten voor pedicure, kapster, vervoer, … . Vraag inlichtingen bij de dienst administratie van het ziekenhuis of aan een medewerker van het secretariaat van de psychiatrische dienst.

Voor wie?

Een psychiatrische ziekenhuis of centrum richt zich tot personen die op verschillende domeinen (school, gezin, vrije tijd, werk, …) zijn vastgelopen in hun ontwikkeling en functioneren en hiervoor gespecialiseerde psychiatrische hulp nodig hebben. Ouders, verzorgers en indien nodig ook leerkrachten worden intensief bij de zorg betrokken.

Kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen kunnen terecht in een psychiatrisch ziekenhuis. Niet elk psychiatrisch ziekenhuis heeft een zorgaanbod voor al deze leeftijdsgroepen.

Je gaat er meestal naartoe als je doorgewezen wordt door een hulpverlener: je huisarts, psychiater, psycholoog, …

Hoe aanmelden?

Je kan telefonisch een afspraak maken voor een poliklinische raadpleging.

Een vraag in verband met een opname gebeurt telefonisch. Tijdens het telefonisch gesprek wil men zicht krijgen op het volgende:

  • Aanmeldingsklacht: aard en ernst.
  • Hulpverleningsgeschiedenis.
  • Verwachtingen.

Indien een aanmelding weerhouden wordt, zal er een intake gepland worden. Na dit gesprek wordt pas besloten of een opname aangewezen is. In overleg met alle betrokkenen wordt een opnamedatum vastgelegd.

Meer informatie

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is een dienst van de Vlaamse overheid. Het ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven.

Op de website vind je een overzicht en de contactgegevens van alle erkende psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen.

Op zoek naar ervaringen?

Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Vereniging Autisme of bel naar de Autismetelefoon 078 152 252.

Thema's: Diagnostiek, Crisis: accent op preventie, Juridische zaken

Terug naar resultaten