Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - VAPH

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - VAPH

Wat is het?

De belangrijkste opdracht van het VAPH is het streven naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwalitiet van personen met een handicap. De dienstverlening situeert zich op 3 domeinen:

  1. Hulpmiddelen en aanpassingen: je kan rechtstreeks bij het VAPH een aanvraag doen voor een financiële tussenkomst waarmee je zelf hulpmiddelen aankoopt en aanpassingen kan financieren. Raadpleeg de fiche: VAPH - Hulpmiddelen
  2. Diensten en voorzieningen: het VAPH heeft zelf geen voorzieningen of begeleidingsdiensten. Ze verleent wel subsidies en controleert de kwaliteit van hun werking.
  3. Persoonsvolgende budget: je kan een gepersonaliseerd bedrag per jaar aanvragen waarmee je zorg en ondersteuning kan inkopen.

Voor wie?

Personen met een handicap kunnen op het VAPH beroep doen. Het VAPH hanteert volgende definitie:

"Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren."

Een stoornis op zich is noodzakelijk maar is toch een onvoldoende voorwaarde voor een erkenning. Men bekijkt de situatie van iedere persoon apart en men wil vooral zicht krijgen op het functioneren van de persoon. Men kijkt dus naar de gevolgen van de handicap op wonen, werk, vrije tijd, …

Andere criteria:

  • Bij je eerste inschrijving niet ouder zijn dan 65 jaar.
  • Belg zijn en wonen in Vlaanderen of het Brussels hoofdstedelijk gewest (je mag wel nog geen tegemoetkoming ontvangen van het Brussels of Waals gewest of de Duitstalige Gemeenschap. Uitzonderlijk kan je als Vlaming ook terecht in het Waals gewest).

Hoe aanmelden?

  • Aanvraagprcedure voor minderjarigen: klik hier.
  • Aanvraagprocedure voor meerderjarigen: klik hier.

Meer informatie

VAPH

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel: 02 225 84 11
Fax: 02 225 84 05
E-mail: informatie@vaph.be
Website: www.vaph.be

Het VAPH heeft in iedere provincie een Provinciale Afdeling (PA) en in Brussel ook nog een antennepunt. Voor al je vragen in verband met je aanvraag of dossier neem je best contact op met de Provinciale Afdeling van de provincie waar je woont. Alle contactgegevens vind je op de website van VAPH.

Hulp nodig?

Dossiers samenstellen, formulieren invullen, juiste procedures volgen, … niet altijd gemakkelijk. Er zijn verschillende diensten waarbij je met je vragen terecht kan:

Thema's: Financiƫle steun, Toegang tot ondersteuning , Onderwijs , Wonen, Juridische zaken, Op adem komen

Terug naar resultaten