Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Secundair volwassenonderwijs

Secundair volwassenonderwijs

Wat is het?

Het secundair volwassenenonderwijs biedt een brede waaier van opleidingen aan. Je kan er terecht voor het studiegebied ‘algemene vorming’, vroeger gekend als het tweedekansonderwijs.

Je kan kiezen tussen de volgende studierichtingen:

ASO2 Algemeen Secundair Onderwijs van de 2de graad, richting Humane Wetenschappen

ASO3 Algemeen Secundair Onderwijs van de 3de graad, richting Humane Wetenschappen of

          Wiskunde –Wetenschappen

BSO3 Beroeps Secundair Onderwijs tot en met het 7de jaar, verschillende richtingen

TSO3 Technisch Secundair Onder

wijs, algemene vakken en specifieke richtingen

Studietraject, certificaat en diploma
De studietijd hangt af van je vooropleiding en je persoonlijke mogelijkheden. Je kan vrijstellingen bekomen zodat je studietijd verkort.

Het onderwijs wordt modulair gegeven. Elk vak is dus onderverdeeld in verschillende modules. De modules worden doorgaans in een vaste volgorde gevolgd. Voor elke module waarin je slaagt, krijg je een certificaat. Hebt je alle certificaten van alle vakken van een opleiding behaald, dan krijg je een volwaardig diploma secundair onderwijs.

Les volgen
De lessen gaan door overdag en eventueel ’s avonds. Sommige lessen kunnen op zaterdagvoormiddag gevolgd worden. Je aanwezigheid tijdens de lessen is absoluut noodzakelijk.

Kosten
Voor algemene vakken betaal je geen inschrijvingsgeld, enkel een bijdrage voor cursusmateriaal. Voor specifieke richtingen in BSO en TSO betaal je 1 euro per lesuur.

Personen die gedeeltelijk worden vrijgesteld en € 0,25 per lesuur betalen:

 • personen met een handicap (inschrijving VAPH, integratietegemoetkoming, minstens 66% arbeidsongeschikt)
 • werkzoekenden die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering ontvangen
 • ten laste zijn van persoon die tot een vrijgestelde categorie behoort
 • attest basiseducatie (minimum 120 lestijden in de 2 voorafgaande schooljaren)

Personen die volledig worden vrijgesteld van inschrijvingsgeld:

 • leefloon ontvangen of ten laste van iemand met een leefloon
 • asielzoekers met materiële hulp
 • werkzoekenden die nog geen recht op wachttijduitkering hebben
 • opleiding volgen met een beroepsopleidingcontract van VDAB

Wie het diploma behaalt, kan het inschrijvingsgeld volledig aan de overheid terugvragen.

Als je werkt kan je met opleidingscheques betalen en kan je betaald educatief verlof bij je werkgever aanvragen. Opleidingscheques kan je bij de VDAB bestellen.

Ben je jonger dan 25 jaar en ben je voor minstens 17 lesuren (ook praktijklessen, stages) per week ingeschreven dan houd je het recht op kinderbijslag. Opgelet, 1 lesuur staat gelijk aan 60 minuten dit betekent dat je ingeschreven bent voor 21 lestijden (50 min.) per week. Vraag het document P7 aan bij je kinderbijslagfonds en laat het invullen op het secretariaat of onthaal van het CVO waar je inschrijft.

Voor wie?

Om te mogen starten in het Tweedekansonderwijs om je secundair diploma te behalen, moet je minimum 18 jaar zijn en voldoende kennis hebben van het Nederlands.

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het Secundair Volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Deze is voldaan als je minsten 15 jaar bent en ten minste de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan hebt afgewerkt.

Werkzoekenden
Als werkzoekende of schoolverlater in de wachttijd kan je op 2 manieren een opleiding starten: op eigen initiatief of via een trajectbegeleiding van de VDAB.

Als je op eigen initiatief een opleiding wilt starten dan moet je dit aanvragen bij de RVA. Je kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling bekomen van de RVA. Als je vrijstelling krijgt:

 • mag je een voorgestelde werkaanbieding weigeren
 • moet je niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
 • moet je niet als werkzoekende ingeschreven zijn

Hoe aanmelden?

Als je een diploma secundair onderwijs wilt behalen dan zoek je een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) dat het studiegebied ‘Algemene vorming’ aanbiedt.

Je kan met een opleiding in september en in februari starten. De vakanties lopen gelijk met het gewoon secundair onderwijs.

Voor je kan inschrijven is er een oriëntatieperiode. Tijdens gesprekken en oriëntatieproeven wordt je voorkennis en vaardigheden die je al bezit nagegaan. Op basis van de resultaten wordt een voorstel op maat voorgesteld. Na de proeven en het adviesgesprek kan je definitief inschrijven.

Wat breng je mee voor een inschrijving?

 • Identiteitskaart
 • Laatste origineel oriëntatieattest of rapport
 • Je getuigschrift 2de graad ASO, TSO of KSO indien je dit behaald hebt
 • Indien van toepassing, attest voor vrijstelling betaling inschrijvingsgeld

Meer informatie

Federatie Tweedekansonderwijs

Via de website vind je alle centra voor volwassenonderwijs www.tko.be

Ministerie van Onderwijs – Volwassenonderwijs

Website: www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/

Wordwatjewil.be

De website www.wordwatjewil.be maakt je wegwijs in het onderwijslandschap voor volwassenen. Je vindt er informatie over:

 • De verschillende opleidingen die worden geboden.
 • De organisaties die deze opleidingen organiseren.
 • Dossiers die bepaalde facetten van de volwasseneneducatie verder uitdiepen.

VDAB

Meer lezen over opleidingscheques www.vdab.be/opleidingscheques/

RSZPPO - Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Meer lezen over kinderbijslag www.rszppo.fgov.be

FOD – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Meer lezen over educatief verlof www.meta.fgov.be Thema ‘Verloven’
Tel: 02 233 43 93
E-mail: informatie@werk.belgie.be

Studeren als werkloze

RVA www.rva.be
VDAB www.vdab.be
Secretariaat of sociale dienst van het Centrum voor Volwassenonderwijs
Jouw uitbetalinginstelling

Op zoek naar ervaringen? Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Vereniging Autisme www.autismevlaanderen.be of bel naar de Autismetelefoon 078 152 252

Thema's: Onderwijs , Opleiding na de schooltijd

Terug naar resultaten