Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

Wat is het?

Jongeren en volwassenen die geen getuigschrift of diploma secundair onderwijs bezitten, kunnen deze studiebewijzen toch behalen via examens voor de Examencommissie van de Vlaamse gemeenschap.

De Examencommissie organiseert enkel de examens; er worden geen lessen gegeven of cursussen ter beschikking gesteld. Er vinden 2 examenzittijden per jaar plaats.

De Examencommissie van de Vlaamse gemeenschap organiseert de examens die kunnen leiden naar:

  • een getuigschrift van de eerste graad en tweede graad van het secundair onderwijs 
  • een diploma secundair onderwijs van de derde graad.

Het aanbod is beperkt tot studierichtingen die haalbaar zijn via zelfstudie. Klik hier voor een overzicht. 

  • het attest van slagen in een toelatingsproef dat toegang verleent tot het hoger beroepsonderwijs opleiding verpleegkunde
  • het diploma van gegradueerde (hoger beroepsonderwijs opleiding verpleegkunde)
  • het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer (enkel samen met het diploma secundair onderwijs te behalen)

Je kan vrijstelling aanvragen voor vakken van de derde graad als je voldoent aan de gstelde voorwaarden.

Je moet niet alle examen afleggen in één zittijd. Je mag per zittijd zelf kiezen voor welke vakken je een examen aflegt. Om te slagen voor een vak moet je minimum 50% behalen.

Je kan ondersteunende maatregelen aanvragen als je een leerstoornis hebt, een functiebperking (ASS, ADHD, DCD of chronische ziekte), als je verbijft in het buitenland of een gesloten instelling. Meer informatie: klik hier

Voor wie?

Voor jongeren en volwassenen die een studiebewijs erkend door de Vlaamse Overheid willen behalen.

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden zoals leeftijd, attesten, afgewerkte schooljaren, … Je mag bijvoorbeeld meteen een examen afleggen van de derde graad zonder een getuigschrift van de 2de graad behaald te hebben.

Wie een C-attest behaalde in het laatste jaar van de 3de graad is een jaar overzitten doorgaans beter haalbaar dan het examen bij de examencommissie afleggen.

Hoe aanmelden?

Examencommissie basisonderwijs:

Stuur een brief of e-mail rechtstreeks naar de examenschool waar je de examens wil afleggen. Meer informatie: klik hier

Examencommissie secundair onderwijs:

Stap 1: online inschrijven en volgen van een infosessie

Stap 2: je account activeren op het kandidatenplatform

Stap 3: je plant je examens op eigen tempo en bereidt je voor op de examens.

Stap 4: je legt de examens af. 

Meer informatie

Ministerie van Onderwijs – Examencommissie

Examencommissie basisonderwijshttps://onderwijs.vlaanderen.be/nl/examencommissie-basisonderwijs

Examencommissie secundair onderwijs https://examencommissiesecundaironderwijs.be/Thema's: Onderwijs , Opleiding na de schooltijd

Terug naar resultaten