Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op het vertrek uit het ouderlijke huis? Waar vind ik informatie? Wie kan mij daarbij helpen?

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op het vertrek uit het ouderlijke huis? Waar vind ik informatie? Wie kan mij daarbij helpen?

Zelfstandig worden

Zelfstandig worden is een leerproces dat al op heel jonge leeftijd begint. Het is niet alleen een lange weg, maar tevens een met hindernissen. Kinderen met autisme die iets leren, doen dit niet steeds op dezelfde manier als andere kinderen. Methoden om de zelfstandigheid te bevorderen worden in ons tweede deel ‘Mijn kind helpen in zijn ontwikkeling’ beschreven en geïllustreerd.

Meer lezen: Mijn kind helpen in zijn ontwikkeling

Informatie voor jongeren

JAC

Jongeren tot 25 jaar kunnen bij het JAC terecht met vragen, ook vragen met betrekking tot wonen: Wie helpt me bij het nalezen van mijn huurcontract? Waar kan ik heen als ik niet meer bij mijn ouders wil wonen (maar ook niet helemaal alleen)? Hoeveel kost dat eigenlijk, een studio huren?...

Jong & van Zin

Een informatie- en participatieorganisatie met een groot en gedifferentieerd aanbod. Met de werking wil men het welzijn van jongeren bevorderen. In de brochure ‘Op Eigen Benen’ worden aspecten van de stap naar zelfstandigheid belicht en worden massa’s tips gegeven, aangevuld met ervaringsverhalen van jongeren zelf. Je kan deze brochure online bestellen (klik hier)

Informatie en begeleiding

Woonwinkel

In een woonwinkel kan je terecht voor:

  • Informatie en advies over diverse aspecten in verband met wonen: premies, databanken met beschikbare huurwoningen, technisch advies over de kwaliteit van woningen, …
  • Begeleiding: dit kan zowel kort- als langdurend zijn, afhankelijk van de woonproblematiek. Je kan je kandidaat stellen voor een sociale woning en zo in één keer op de wachtlijst van alle huisvestingsmaatschappijen die in jouw regio actief zijn.
  • Doorverwijzing: voor gespecialiseerd advies zal men je doorverwijzen naar instanties die je verder kunnen helpen (OCMW, Huurdersbond, dienst Vergunningen, …)

School en CLB

De opleidingen in de scholen voor buitengewoon onderwijs hebben mede tot doel om integratie in het gewone leefmilieu of zelfstandig wonen in een beschermde leefomgeving te bevorderen.

Sommige scholen voor buitengewoon onderwijs bieden trainingswonen aan. Trainingswonen is een voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk leven na de school. Er wordt vooral rond sociale en praktische vaardigheden gewerkt. Niet alle scholen voor buitengewoon onderwijs bieden deze vorm van opleiding aan. Vraag ernaar in de school van jouw kind. Vraag wat ze wel te bieden hebben.

Gespecialiseerde diensten

Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

Een DOP kan je raadplegen wanneer je nog niet ingeschreven bent bij het VAPH en voor je een beroep doet op handicapspecifieke dienstverlening. Een DOP helpt om uit te maken hoe een persoon met een beperking zijn of haar leven wil inrichten en welke middelen er zijn om die wensen te realiseren.

Met het DOP kan men uitmaken welke zorg iemand met een beperking nodig heeft, en hoe die zorg zo inclusief mogelijk georganiseerd kan worden. Men bekijkt dus wat het sociaal netwerk van de persoon met de beperking te bieden heeft (of men kijkt hoe men een netwerk kan uitbreiden). Daarna wordt gekeken wat de reguliere diensten kunnen doen, zoals gezinszorg of dienst die maaltijden aan huis leveren. Pas dan wordt gekeken welke handicapspecifieke ondersteuning nog nodig is.

LUS vzw

Bij LUS vzw kan je terecht voor ondermeer netwerkgroepen. Dit is een proces waarin een persoon met een handicap samen met mensen uit zijn sociaal netwerk - familie, vrienden, buren… - uitstippelt hoe hij zijn leven wil organiseren. Een beroepskracht faciliteert het gehele proces. De centrale persoon kan op elk moment terugvallen op deze kring van mensen die hem ondersteunen om de plannen ook te realiseren.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp - VAPH

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Begeleiding gebeurt in de vorm van inidividuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek kan thuis of bij een VAPH-dienst of een VAPH-voorziening doogaan. - See more at: http://www.participate-autisme.be/go/nl/ondersteuning-zoeken/de-praktische-gids/vraag.cfm?id=179#sthash.JKkhwLHi.dpuf
Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Begeleiding gebeurt in de vorm van inidividuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek kan thuis of bij een VAPH-dienst of een VAPH-voorziening doogaan. - See more at: http://www.participate-autisme.be/go/nl/ondersteuning-zoeken/de-praktische-gids/vraag.cfm?id=179#sthash.JKkhwLHi.dpuf

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Begeleiding gebeurt in de vorm van inidividuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek kan thuis of bij een VAPH-dienst of een VAPH-voorziening doogaan.

BrAP

Nederlandstaligen die in Brussel wonen kunnen met hun vragen terecht bij het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap (BrAP). Ze helpen je om de weg naar gepaste zorgverlening te vinden. De dienstverlening is gratis en houdt geen verplichtingen in.

Bijgewerkt op 03/08/2017