Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Welke financiële tegemoetkomingen worden door de federale overheid toegekend?

Welke financiële tegemoetkomingen worden door de federale overheid toegekend?

Financiële tegemoetkomingen

De federale overheid kent financiële tegemoetkomingen toe aan personen met een handicap gedomicilieerd in België:

  • inkomensvervangende tegemoetkoming
  • integratietegemoetkoming
  • verhoogde kinderbijslag*

*Woon je in Brussel dan is de FOD Sociale Zekerheid voor de verhoogde kinderbijslag bevoegd. Als je in Vlaanderen woont dan heet dit voortaan 'Zorgtoeslag voor kinderen met een specifiek ondersteunignsbehoefte' en hiervoor is Kind & Gezin bevoegd.

De gezondheidszorg kan voor sommige personen goedkoper zijn via het systeem van de verhoogde tegemoetkoming van gezondheidszorg.

Aan de tegemoetkomingen zijn bepaalde voorwaarden verbonden: medische voorwaarden, inkomensvoorwaarden, leeftijdsvoorwaarden, … Informatie over de verschillende tegemoetkomingen en bijhorende voorwaarden kan je in de fiches vinden. 

Sociale en fiscale maatregelen

Personen met een handicap kunnen ook recht hebben op andere sociale en fiscale maatregelen. Voorbeelden:

  • Vermindering van de onroerende voorheffing.
  • Vermindering personenbelasting.
  • Sociaal tarief voor gas en elektriciteit. 
  • Sociaal telefoontarief.
  • Parkeerkaart voor personen met een handicap.
  • Gratis abonnement De Lijn.

Vergeet niet ...

Op de website van Federale Overheidsdienst - Sociale Zekerheid vind je alle informatie over de sociale en fiscale maatregelen.

Bijgewerkt op 21/11/2019