Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Hoe voorbereidingen treffen voor het geval er een crisis ontstaat?

Hoe voorbereidingen treffen voor het geval er een crisis ontstaat?

Crisisplan opmaken

Om zo efficiënt mogelijk te reageren op een crisis kan een vooraf opgesteld crisisplan een grote hulp zijn. Je dient dus op voorhand na te denken over een aantal zaken die je tijdens een crisis wilt en wat je niet wilt. Het plan kan ondermeer volgende elementen bevatten:

 • Beschrijving van wie wat doet:
  • Voorziening(en) of hulpverleners contacteren
  • Huisarts bellen
  • Werk verwittigen
  • Afspraken afzeggen
  • Zorg voor de kinderen
 • Beschrijving van wie wat doet in geval van een opname:
  • Voorkeur voorziening voor opname
  • Zorg voor de kinderen
  • Werk verwittigen
  • Administratie op orde houden zodat de financiële uitkeringen behouden blijven
  • Afspraken afzeggen
  • Huisarts en andere hulpverleners op de hoogte brengen
  • Post opvolgen
  • Kamerplanten en huisdieren verzorgen
  • ...

Je kan gebruik maken van ons hulpmiddel ‘Crisisplan’.

In Nederland wordt de crisiskaart en bijhorend crisisplan structureel ondersteund door de Geestelijke Gezondheidszorg. Je kan een kijkje nemen op de website van het Landelijke Crisiskaart Informatie en Ondersteunings Punt (LCIO). Je vindt er nog meer informatie en ook voorbeelden. Je kan echter vanuit België geen hulp krijgen van een crisisconsulent of andere ondersteuningsmaatregelen verbonden aan de crisiskaart.

Bijgewerkt op 20/12/2012
Hulpmiddelen