Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Is er een verband tussen autisme en epilepsie?

Is er een verband tussen autisme en epilepsie?

Het voorkomen van epilepsie bij mensen met autisme varieert van 5 tot 40%. Bij de totale bevolking treft het ongeveer 1 op 150 à 200 mensen. Er is dus een verhoogd risico op epilepsie bij mensen met autisme en dit risico verhoogt bij:

  • adolescenten en jong volwassenen
  • personen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking
  • personen met motorische stoornissen
  • personen met ernstige receptieve taalachterstand (passieve woordenschat en taal begrijpen)

Vergeet niet ...

Neem in geval van een vermoeden van epilepsie zo snel mogelijk contact met de huisarts. 

Bijgewerkt op 11/08/2021