Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Ik ben werkloos en wil een opleiding volgen. Wat zijn de voorwaarden zodat ik vrijstelling krijg met behoud van mijn uitkering?

Ik ben werkloos en wil een opleiding volgen. Wat zijn de voorwaarden zodat ik vrijstelling krijg met behoud van mijn uitkering?

Als uitkeringsgerechtigde werkloze kan je onder bepaalde voorwaarden vrijstelling krijgen met behoud van je uitkering voor het volgen van een opleiding. Vrijstelling betekent dan dat je voorgestelde dienstbetrekkingen mag weigeren en dat je niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Om vrijstelling te bekomen, dien je de opleidingsovereenkomst in bij jouw uitbetalinginstelling (dit is je vakbond of hulpkas).

Belangrijke voorwaarden om vrijstelling te verkrijgen voor het volgen van een beroepsopleiding:

 • Je bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos.
 • Je mag een beroepsopleiding volgen dat door de VDAB, de FOREM (Wallonië), de ADG (Duitstalige Gemeenschap) of Opleiding Brussel (IBFFP) georganiseerd of gesubsidieerd wordt.
 • Je mag een individuele beroepsopleiding in een onderneming of onderwijsinrichting volgen indien deze door de VDAB, de FOREM, de ADG of Opleiding Brussel erkend is of aanvaard wordt door de directeur van het werkloosheidsbureau.
 • Je volgt een opleiding tijdens de week en dit overdag (voor 17uur).

Belangrijke voorwaarden om je recht op uitkering te behouden voor het volgen van een opleiding voor zelfstandige:

 • Je bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos.
 • De opleiding wordt georganiseerd door SYNTRA, het IFAPME of Espace formation PME.
 • Lessen, activiteiten en stage gaan hoofdzakelijk door na 17 uur en/of op zaterdag; of de opleiding die hoofdzakelijk overdag doorgaat bedraagt gemiddeld 20 uren lessen, activiteiten en stage per week; of de opleiding duurt minder dan één jaar.
 • Je kunt een vrijstelling krijgen indien je volledig werkloos bent en indien je:
  • ofwel sinds ten minste 2 jaar je studies of een leertijd beëindigd hebt en minimum 312 uitkeringen genoten hebt (= 1 jaar uitkeringen) tijdens 2 jaar die het begin van de opleiding voorafgaat;
  • ofwel minimum 624 uitkeringen genoten hebt (=2 jaar uitkeringen) tijdens 4 jaar die het begin van de opleiding voorafgaat.

Belangrijke voorwaarden om je recht op uitkering te behouden en vrijstelling te verkrijgen voor het volgen van studies met een volledig leerplan:

 • Je bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos.
 • Je hebt je studies of leertijd ten minste 2 jaar voordien beëindigd op de officiële begindatum van het eerste school- (of academie)jaar van de studiecyclus. OF Je hebt minstens 1 uitkeringsjaar (min. 312 uitkeringen) genoten indien de studies je voorbereiden op een knelpuntberoep.
 • Je bent als regelmatige leerling ingeschreven (niet als vrije leerling ingeschreven).
 • Studies zijn ingericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap. Voor studies in het buitenland wordt geen vrijstelling toegekend.
 • Studies hebben een gelijkwaardig of hoger niveau dan de studies die je al volgde OF studies hebben een lager niveau op voorwaarde dat ze deel uitmaken van het hoger- of universitair onderwijs.
 • Je volgt de studies tijdens de week en overdag (voor 17 uur).
 • Je hebt geen einddiploma van het hoger onderwijs behaald (soms wordt een uitzondering toegestaan).

Belangrijke voorwaarden om je recht op uitkering te behouden en vrijstelling te verkrijgen voor het volgen van andere studies of opleidingen:

 • Je bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos.
 • De opleiding of studie gaan hoofdzakelijk door tijdens de week en overdag (voor 17uur).
 • In principe wordt geen vrijstelling gegeven wanneer de lessen of de activiteiten van de opleiding minder dan 4 weken of gemiddeld minder dan 20 uur per week duren.
 • Je dient een aanvraag in bij de RVA. Je kan aantonen dat de opleiding jouw kansen op de arbeidmarkt verhoogt. Men houdt tevens rekening met jouw leeftijd, studies die je al hebt gevolgd, jouw bekwaamheden, jouw beroepsverleden, de duur van je werkloosheid en de aard van de opleiding.
Bijgewerkt op 28/07/2015