Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Praktische Gids Wat is huisonderwijs? Wat moet ik doen wanneer ik mijn kind huisonderwijs wil geven?

Wat is huisonderwijs? Wat moet ik doen wanneer ik mijn kind huisonderwijs wil geven?

Kinderen met autisme met een normale tot hoge begaafdheid voor wie integratie in de gewone klas meer nadelen dan voordelen oplevert, kan huisonderwijs eventueel een uitkomst bieden. Bij nadelen denken we bijvoorbeeld aan niet kunnen aanpassen aan het werktempo van de klas, (te) veel stress in de school, aanhoudend gepest worden … Het aantal leerlingen dat individueel huisonderwijs volgt, neemt toe maar is nog steeds een uitzondering. Huisonderwijs organiseren vraagt dan ook een heel grote investering van de ouders.

Als je voor huisonderwijs kiest, dien je dit schriftelijk te melden aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Je verwittigt het Ministerie ten laatste op de dag dat je met huisonderwijs start. Je kunt een ‘verklaring van huisonderwijs’ op de website van het Ministerie downloaden.

Vergeet niet ...

De website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming biedt een overzicht van de structuur van de verschillende onderwijsniveaus, studierichtingen en opleidingen. Je vindt er ook alle contactgegevens van de scholen.

Je kan brochures m.b.t. onderwijs en vorming downloaden of aanvragen. Sommige publicaties zijn gratis, andere betaal je tegen kostprijs.

Bijgewerkt op 06/09/2013