Participate!
Menu

Toegang verlenen: afspraken maken

Met De Wegwijzer kan u informatie over uw kind aan derden doorgeven. Hoewel u zelf kiest aan wie u de informatie doorgeeft, kan het u misschien een wat onveilig gevoel geven. U wilt bijvoorbeeld niet dat de informatie bij gelijk wie terecht komt zonder dat u hiervan op de hoogte bent. Het is voor alle partijen een voordeel als de ‘regels’ helder zijn. Niet dat dit een teken van wantrouwen hoeft te zijn. Spreek dus op voorhand af. Zo voorkomt u misverstanden.

Hulpverleners zijn gebonden aan geheimhouding. Zij mogen geen persoonlijke informatie doorgeven aan derden. Indien hulpverleners informatie (dossiergegevens en mondelinge informatie) willen doorgeven, dient dit steeds in overleg met de cliënt te gebeuren. Dit belet niet om uw wensen met betrekking tot de door u gegeven informatie expliciet met de hulpverlener(s) te bespreken.

Hoewel leerkrachten gebonden zijn aan discretieplicht is het toch goed om ook met hen afspraken te maken. Discretieplicht is de verplichting om bij het uitoefenen van een ambt of een functie geen vertrouwelijke gegevens vrij te geven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn om er kennis van te nemen.

U zal de informatie misschien ook geven aan mensen die geen professionele relatie hebben met uw kind, zoals familieleden, vrienden en de babysit. Ook met hen kan u afspraken maken. U kan de afspraken mondeling maken of op papier zetten. Download een model dat u kan gebruiken of kan inspireren.

We willen u zeker niet afschrikken om informatie over uw kind met anderen te delen, integendeel. Als anderen mee verantwoordelijk zijn voor de zorg of onderwijs van uw kind, is informatie onontbeerlijk. Verantwoordelijkheid veronderstelt immers kennis, en dus informatie.