Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken De Wegwijzer Waarom De Wegwijzer gebruiken?

Waarom De Wegwijzer gebruiken?

Met De Wegwijzer kunnen anderen uw kind met autisme leren kennen op veel verschillende vlakken: de mogelijkheden, de moeilijkheden, de gevoeligheden en kwetsbaarheden, de behoeftes, … en dit voor vele levensdomeinen. Het is dus meer dan een opsomming van wat de persoon met autisme kan en niet kan. Tevens krijgt men handvatten aangereikt om samen aan de slag te gaan en om gepaste ondersteuning te bieden waar wenselijk.

Informatie mondeling doorgeven is zeer vluchtig. Mondelinge informatie is ook vatbaarder voor individuele interpretaties. U hebt geen vat op wat de ander onthoudt van uw verhaal, ook al hebt u nog zo goed bepaalde zaken benadrukt.

Uw kind heeft een nieuwe leerkracht, gaat naar een andere school, er is een nieuwe sportleider in de club, er komt een andere babysit, u ontmoet nieuwe mensen … zo moet u steeds weer uw verhaal doen wat vermoeiend kan zijn.

Uw kind verandert ook en wat hij voordien niet kon, kan hij nu misschien zonder hulp. De informatie over uw kind kan u met De Wegwijzer gemakkelijk actualiseren.

De Wegwijzer is thematisch opgedeeld zodat u de informatie op een overzichtelijke manier kan presenteren. Niet alle informatie is voor iedereen even belangrijk. U kiest welke informatie u geeft en de lezer kan het thema aanklikken waarover hij informatie wenst.

De informatie wordt gegeven door de ouders van een kind met autisme of de persoon met autisme zelf. De lezer krijgt zo informatie van de mensen die het beste op de hoogte zijn. De taal die gebruikt wordt, zal zeer toegankelijk zijn en vrij zijn van vakjargon dat men soms leest in verslagen van beroepskrachten.

Anderen informeren kan de samenwerking en de vertrouwensband ten goede komen. Als men weet wat men mag verwachten en verduidelijking krijgt hoe men best kan ondersteunen en wat men best kan vermijden, kan dit het leven van eenieder alleen maar aangenamer maken.

Hoewel De Wegwijzer oorspronkelijk bedoeld is om informatie over een kind met autisme door te geven, kan het ook voor andere doelgroepen gebruikt worden. We denken hierbij in de eerste plaats aan volwassenen met autisme. Het instrument kan ook gebruikt worden voor personen met andere ontwikkelingsstoornissen of een verstandelijke beperking.
De Wegwijzer richt zich in de eerste plaats naar ouders, maar is evengoed bruikbaar voor dienstverleners die met ouders willen samenwerken.