Participate!
Menu

Overleggen met mijn kind?

Als u een jong kind hebt, zal u zelf beslissen aan wie en hoe u welke informatie geeft. Het wordt anders wanneer uw kind een puber, adolescent of volwassen is. U kan uw kind betrekken bij het informeren van mensen in de omgeving. Het is echter noodzakelijk dat uw kind uitleg heeft gekregen over zijn autisme. Bespreek met uw kind welke voordelen en nadelen het vertellen kan hebben. Bekijk samen welke moeilijkheden uw kind in specifieke omgevingen ondervindt. Vergeet niet om ook de sterke kanten en de dingen die hem wel lukken te bespreken. U kan verschillende media gebruiken om uw uitleg levendiger te maken: een film, een documentaire, een boek, prenten, …

FOTO : Cedric-Kilian-Liam

Neem de tijd om uw kind uit te leggen waarom u anderen op de hoogte wil brengen. Niet ieder kind zal willen dat u informatie geeft over hem. U kan best deze keuze zoveel mogelijk respecteren. Een afweging van de voor- en nadelen kan uw kind soms op andere gedachten brengen. Vermijd echter beloftes die misschien niet waar kunnen gemaakt worden.

Zij vertellen …

We maakten het Elias duidelijk: “Kijk, die mensen willen je kunnen helpen om je goed te voelen in de groep. Daarom moeten ze weten waarmee jij het moeilijk hebt.”
Mama van Elias in ‘Leven als (g)een ander’

Jonathan startte het tweede jaar met voetballen in augustus, maar ik wou met de uitleg wachten tot alle voetballers in september terug waren uit vakantie, dan wist iedereen het ineens. Maar Jonathan bleef vragen: ‘Wanneer ga je het vertellen?’ Het moest gebeuren en voor hem was het belangrijk dat het vlug gebeurde. Hij blijft het nodig vinden dat ik die uitleg geef. Achteraf vraag ik hem: ‘Heb ik het goed uitgelegd? Ben ik niets vergeten?’
Mama van Jonathan in ‘Leven als (g)een ander’