Participate!
Menu

Voordelen of ook nadelen?

Op voorhand kan u niet altijd juist inschatten wat het effect zal zijn wanneer u vertelt over het autisme van uw kind. Getuigenissen van ouders geven ons een idee van hun ervaringen en doorgaans blijkt dat het vertellen heel wat positieve gevolgen heeft voor zowel het kind met autisme als voor de mensen die ingelicht worden.

Enkele voorbeelden van mogelijke voordelen:

 • Door te informeren kunnen mensen beter de gepaste ondersteuning bieden.
 • Informeren kan misverstanden voorkomen. Het anders zijn wordt wel opgemerkt en men zoekt dan zelf naar verklaringen (bv. de opvoeding laat te wensen over) of men geeft zelf etiketten (bv. asociaal, eigenzinnig, koppig, moeilijk karakter, van slechte wil …).
 • Informatie is de beste basis om met elkaar te praten en om samen oplossingen te bedenken wanneer er problemen zijn.
 • Mensen krijgen een beter of zelfs correcter beeld van wat autisme kan zijn en het doorprikt sommige vooroordelen of stereotiepe beelden die mensen kunnen hebben.

  PHOTO : Raphaël
 • Informatie doorgeven kan helpen om relaties in stand te houden. Mensen brengen meer begrip op voor iemands gedrag als ze het waarom van het gedrag begrijpen. Vrienden kunnen beter hun verwachtingen of gedrag bijstellen wat het behoud van vriendschapsrelaties ten goede kan komen. Met de informatie kunnen ze rekening houden met het anders zijn en kunnen heel wat kleine ergernissen voorkomen worden. Als je bijvoorbeeld weet dat je best niet onverwacht een bezoekje brengt, zal het een kleine moeite zijn om vooraf een berichtje te sturen.

De Wegwijzer kan u helpen om de belangrijke zaken te bundelen en door te geven aan derden.

De voordelen van het vertellen kunnen u misschien nog niet overtuigen om de stap te zetten. Met terughoudendheid en doordacht handelen is zeker niks mis. We maken dan ook een lijstje met mogelijke nadelige gevolgen. De reacties van mensen zijn immers niet altijd positief. Mensen kunnen bijvoorbeeld onverschillig reageren of hebben het moeilijk om uw boodschap te geloven. Negatieve reacties kunnen misschien niet altijd vermeden worden, maar we willen u wel enkele tips geven die nadelige gevolgen kunnen voorkomen of verhelpen.

Mensen informeren zal ertoe leiden dat ze enkel nog oog zullen hebben voor de beperkingen van mijn kind.

 • Zorg ervoor dat u niet enkel de tekortkomingen belicht maar geef ook informatie over de sterke kanten van uw kind.
 • Geef voorbeelden van wat uw kind te bieden heeft.
 • Probeer in te schatten of u met het inlichten van mensen uw doelstellingen kunt bereiken. U hoeft immers niet iedereen in te lichten.

Mensen denken soms dat personen met een handicap enkel geholpen kunnen worden door (gespecialiseerde) beroepskrachten.

 • Maak duidelijk dat u geen specialistenwerk verwacht en dat het voor jullie als ouders ook tijd heeft gevraagd om de gepaste hulpmiddelen en ondersteuning te vinden.
 • Beschrijf niet enkel de beperkingen of mogelijke problemen maar geef voldoende voorbeelden en informatie hoe anderen kunnen helpen.
 • Geef ook informatie over de voor u vanzelfsprekende hulp die u aan uw kind geeft.
 • Laat weten dat kleine aanpassingen toch een grote impact kunnen hebben.
 • Geef mensen het gevoel dat ze er niet alleen voor staan en laat weten dat u steeds bereid bent om samen naar oplossingen te zoeken of wilt meewerken waar nodig.

Mijn kind zal gepest worden of uitgesloten worden als andere kinderen het weten.

 • Betrek uw kind bij de voorbereidingen als u andere kinderen wilt informeren.
 • Geef de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Leg goed uit waarom er voor uw kind soms uitzonderingen gemaakt worden.
 • Pas uw taalgebruik aan en geef voldoende voorbeelden.
 • Als er toch problemen zijn, sta open om erover te praten en zoek samen naar oplossingen.
 • Geef uitleg aan jonge kinderen zonder dat het woord ‘autisme’ te gebruiken. Spreek eerder over verschillen.
 • Weet dat ervaringen hebben geleerd dat uitleg aan kinderen eerder tot begrip en hulp dan tot pesten leidt.

Mensen kunnen de diagnose in twijfel trekken wanneer het autisme van je kind niet opvalt.

 • Begin niet met het woord ‘autisme’ maar vertel eerst over de moeilijkheden van uw kind. Vergeet echter niet over de kwaliteiten van uw kind te praten.
 • Probeer voldoende uitleg te geven over de gevolgen van het autisme bij uw kind en geef voldoende concrete voorbeelden die anderen kunnen herkennen.
 • Bereid u voldoende voor op wat u wilt vertellen. Maak een selectie van de moeilijkheden die van toepassing zijn op uw kind.
 • Probeer bij ongelovige reacties niet enkel in het verweer te gaan door uitsluitend uitleg te geven wat moeilijk loopt. Bevestig dat uw kind inderdaad ook talenten en mogelijkheden heeft.
 • U kan aanbrengen dat autisme soms een onzichtbare handicap is, het autisme zit dan ook ‘vanbinnen’: anders waarnemen, anders denken, andere betekenisverlening, …
 • Neem contact op met de Ouder- en familievereniging VVA. U kan een informatiemoment organiseren voor familie, leerkracht, buren, oppas, … De VVA zorgt voor een deskundige ouder die de theoretische kennis over autisme op een zeer bevattelijke manier en met een groot invoelingsvermogen kan overbrengen.

Zij vertellen …

Wij informeerden ons, maar de familie en vrienden informeren was een andere opdracht. Wat er nu juist aan de hand is met Milan is soms moeilijk in woorden te vatten. Als je zegt ‘Milan is autistisch‘ slaat de fantasie van mensen soms op hol… Het is niet eenvoudig bepaalde mythes of ideeën omtrent autisme te veranderen of bij te sturen. We besloten zelf een informatie- en inleefavond te organiseren voor onze familie, de directe zorgverleners van Milan, vrienden, buren en kennissen. De school was bereid om haar lokalen hiervoor ter beschikking te stellen. We waren met een groepje van een dertigtal mensen. De avond was een succes, iedereen is tot het einde gebleven. Mensen kwamen achteraf vertellen over hoe ze ineens beter beseften waar autisme over ging. Iedereen vond het verrijkend, ook de professionele ondersteuners…
De ouders van Milan