Participate!
Menu
Home Ondersteuning zoeken Na de diagnose Is een diagnose nodig?

Is een diagnose nodig?

U vraagt zich misschien af waarom uw kind een diagnose ‘autisme’ nodig heeft. Men kan autisme immers niet genezen. Uw kind blijft toch nog steeds uw unieke, beminnelijke, lieve kind, ook na de diagnose. Er zijn echter wel verschillende redenen waarom een diagnose belangrijk kan zijn voor uw kind en zijn omgeving.

Een diagnose kan een mijlpaal zijn in de zoektocht naar een verklaring voor bepaalde gedragingen of moeilijkheden. Een periode van vermoeden, twijfel, gissen en van eventuele schuldgevoelens kan worden afgesloten.

Een goede en gedetailleerde diagnostiek zorgt voor uitgebreide informatie over zowel de beperkingen als de sterktes van uw kind. De resultaten van het diagnostisch onderzoek vormen dan de basis voor de ondersteuning en het individuele handelingsplan van uw kind.

Toegang krijgen tot autismespecifieke ondersteuning of onderwijs binnen een voorziening of school hangt vaak af van het feit of er al dan niet een diagnose is. De diagnose autisme fungeert met andere woorden als ‘toegangsticket’ om autismespecifieke ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld thuisbegeleiding. Een diagnose autisme betekent niet noodzakelijk een parcours uitsluitend binnen de zorg voor personen met een handicap. Het geeft uw kind ook de mogelijkheid om aangepaste opvang te krijgen op plaatsen waar het kinderen zonder een handicap kan ontmoeten.

Zij vertellen …

Voor we de diagnose kenden, hadden we vaak de indruk dat hij met onze voeten speelde, dat hij ons uitdaagde, dat het een moeilijk kind was.
Papa van Auguste

Zolang je deze stap (van de diagnostiek) als ouder niet hebt gezet, geraak je geen stap verder.
Papa van Auguste

De moeilijkste periode was in het begin, wanneer we beseften dat ons kind niet zoals andere kinderen ontwikkelde. In onze onzekerheid probeerden we de problemen te verbergen. Maar wanneer de diagnose werd gesteld en we niet langer de waarheid probeerden te maskeren, ging alles veel beter voor ons. We vinden nu enkel nog begrip en goede wil in onze omgeving.
Mama van Daphné